عنوان خبر : نبود اسکله مناسب صیادی در دیر/ صدایی که به گوش مسئولین نمی رسد
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :
 
 
نظرسنجی
اخبار دیر
تصاویر
اخبار استان
دیگر اخبار