عنوان خبر : خداحافظی بدون مراسم تودیع از یک مسئولیت 20 ساله
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :
 
 
نظرسنجی
اخبار دیر
تصاویر
اخبار استان
دیگر اخبار