نظرسنجی
دلایل بحران ازدواج چیست؟
پیدا نشدن فرد مناسب
18%
وضع نامناسب مالی
25%
مشکل نهیه مسکن
3%
نداشتن شغل دائم
15%
بیکاری
37%
بازگشت
اخبار دیر
تصاویر
اخبار استان
دیگر اخبار

hotmail login hotmail sign up