قوطی کبریتی که دولت در تحویل آن عاجز است!
شیخ حسن درخشان از فعالان حوزه فرهنگ و سیاست، در پی تشبیه واحدهای مسکن مهر به قوطی کبریت، توسط رئیس جمهور، در یاد داشتی در صفحه اینستا گرام خود واکنش نشان داد.
كدخبر: id-55397
تاريخ: 2018-01-26 07:46:13

به گزارش مطاف24 شب گفتگویش، قم مشرف بودم، درگیرامتحانات پایان ترم بودم، خیلی هم علاقه ای به صحبت هایش که غالبا غیر واقعی و همراه بانیش وکنایه است، نداشتم، ولی تکه هایی ازحرف های رئیس قوه حرفیه، وهینی بزرگ به میلیونها انسانی تلقی شد که در واحدهای مسکونی مهر، باهرکیفیتی صاحب خانه اند، یعنی مستاجرنیستند، یعنی، هرسال گرفتاراسباب کشی نیستند و ...
جناب حسن روحانی، که بنده هیچ وقت به دلایلی دکتر خطابش نکردم، درسناریوی تغییرمجری، خیمه شب بازی اخیر، درگفتگوی تلویزیونی، درتوهینی اشکار، خانه های مسکن مهر را به قوطی کبریت تشبیه کرد.
اینک من ازجنابتان میپرسم درطول پنج ساله دولتتان شماچند قوطی_کبریت ساختید؟بینی و بین الله
دیگراینکه، درحوزه مسکن چه گلی برسراین ملت به معنای واقعی متواضع و پایبندانقلاب وارمان ها زدید؟
جناب روحانی مادیگرفریب این خیمه شب بازی های تغییردر مجری گفتگوی شماکه اتفاقا مجری ایام انتخابات شما هم بود نمیخوریم. کافی است به سابقه این مجری و حمایت تمام قدش از حضرتعالی، درایام انتخابات مراجعه شود تا به ساختگی بودن این مسخره بازی های شما، بیشتر پی برده شود.
جناب شیخ دیپلمات البته با عنایت به برجام!، رونق بازارتان کو؟چرخ زندگی که پیش کش، چرخ_سانتریفیوژها چرا نمیچرخد؟
راستی! سارینا درسرمای کرمانشاه جان باخت، ازماشین ضدگلوله و گارد ویژه فاصله بگیرید وفکری به حال رعیت کنید،اخر هوا بس ناجوانمردانه سرداست. سلبریتی ها که امدندسلفی شان راگرفتند و رفتند،علی دایی هم هنوز تصمیم نگرفته با ده میلیاردی که جمع کرده کی کانکس بخرد،صادق زیبا کلام هم گفته میخواهم بعدها که همه ازسرما مردندبا پولی که ازمردم برا زلزله زدگان جمع کردم، دهکده امید بسازم، البته خیالمان راحت است.اگرسپاه نبود کرمانشاه هم نبود.
القصه! ببخشیدکلامم اطاله پیداکرد،برگردیم اصل مطلب،
راستی شما با مسکن مهرچه مشکلی دارید.قبول میکنم، این واحدهای هشتادمتری، در برابر ویلا های میلیاردی، شما و وزیرانتان، قوطی کبریت هم محسوب نمیشود. قبول دارم لیبرال هابدبه شما مشاوره میدهند،ما به اشتباهات فاحش دولت های قبل اذعان داریم.امااجازه نمیدهیم ضعف وکم کاریتان رابا توهین به پابرهنه هاجبران کنید.
از رئیس دولت حرفیه عاجزانه تقاضا میکنم حرف بس است عمل کنید.جمع کنیدلطفااین بساط را، سدمعبرکرده اید.
راستی ازافتاب تابان برجام چه خبر؟

حسن درخشان