قطع درختان دیر بهانه ای برای هرس + تصاویر
قطع درختان شهر دیر در کدام کميسيون مطرح شده و طبق کدام مصوبه آنها را قطع نموده اند.
كدخبر: id-43980
تاريخ: 2016-09-21 07:57:57

به گزارش "مطاف24"، قطع درختان کار ناپسندی است که باید از این کار جلوگیری کرد، تخریب درختان در برخی نقاط شهر دیر به حدی ترمز بریده که از درخت فقط اسمی باقی مانده است و چند شاخه خشک و متاسفانه مسئولین این شهر چشم خود را از دیدن این واقعیات بسته و دغدغه ها و گلایه های بی شمار مردم را نمی شنوند.

تاسف بار و بر انگیز است که شهری که تنها زیباییش همین درختان بلوار ها هستند چنین برخوردی با این موجودات می شود، و برای جبران این خسارت زمان زیادی نیاز است.

قطع درختان چهره شهر را زشت می کند و از چهره زیبایی در می آورد، شهر دیر از جمله شهر هایی است که کمبود شدید فضای سبز در آن بسیار است اما با وجود فقر شدید فضای سبز قطع درختان در جای جای این شهر به هر بهانه ای به امر عادی تبدیل شده است.

آیه شش سوره هود، آیات 16 تا 22 سوره حجر، آیه هشتم سوره رعد و آیات بسیاری دیگر در قرآن وجود دارد که خداوند متعال در قرآن می فرماید: آباد کردن زمین لزوم قدر دانی از نعمت های خداوند و حفظ پاسداری از منابع طبیعی و آفریده های الهی تاکید کرده است.

پیامبر اکرم (ص) توجهات زیادی بر حفظ محیط زیست دارد و در این خصوص می فرماید: <تحفظو من الارض فانها و امکم> بدین معنا حرمت زمین را بدارید و از آن حفاظت کنید.